Στοιχεία Επικοινωνίας

Βλάβες / Διακοπές Ρεύματος

Τηλέφωνο: 1800

Η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού, η σύνδεση, η διανομή ηλεκτρισμού, η συντήρηση των μετρητών και η καταγραφή των μετρήσεων παραμένουν υπό την ευθύνη και διαχείριση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) – ΑΗΚ. Η ευθύνη παραμένει στον ΔΣΔ και σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον τηλεφωνικό αριθμό 1800.

Κεντρικά Γραφεία

Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος

Γενικά Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:+357 24 848 000, F:+357 24 657 173,
E: electric@petrolinaelectric.com.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, P.O Box 40162, 6301 Λάρνακα, Κύπρος

Εξυπηρέτηση Πελατών

Σημεία: Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα
Τ:+357 24 333 333, F:+357 24 657 173,
E: supply@petrolinaelectric.com.cy

Παράπονα

Τ:+357 24 333 333, F:+357 24 657 173,
E: complaints@petrolinaelectric.com.cy